Privacy verklaring

Uw privacy

Selcom B.V. (hierna Selcom), statutair gevestigd te Nieuwleusen, gemeente Dalfsen ingeschreven in het handelsregister onder nr. 05082463, acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Middels dit schrijven mogen wij u dan ook op een heldere en transparante manier informeren over de wijze waarop wij dit borgen.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Selcom zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • Middels deze privacyverklaring vermelden met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doelstellingen (in principe alleen ter uitvoering van een commerciële overeenkomst of potentieel leidend daartoe);
  • Uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken ter uitvoering van deze doelstellingen en uw toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • Geen zogenoemde bijzondere categorieën persoonsgegevens verzamelen; wij vragen noch registreren persoonsgegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Selcom, Burgemeester Backxlaan 265, 7711 AD te Nieuwleusen.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 

Wanneer?

1

 

Het belangrijkste is dat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen om de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren. Hiervoor hebben we in eerste instantie uw persoonsgegevens nodig. Wij zullen deze persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde gebruiken,

 

Als u bij ons een product of dienst afneemt.

2

 

Wij willen daarnaast onze klanten graag goed informeren bij hun bestelling. Als u een product of dienst van Selcom afneemt, dan houden wij u op de hoogte via de e-mail over de status van de bestelling. Wij informeren u bijvoorbeeld over de bestelstatus of als de bestelling bij u thuis is bezorgd.

 

Als u hiervoor nog niet bent afgemeld.

3

 

Wij houden u met uw toestemming graag op de hoogte van interessant nieuws rondom andersoortige producten en diensten van Selcom of andere derde partijen. Daarnaast brengen wij u periodiek op de hoogte van eigen soortgelijke producten. Uiteraard alleen als u hiervoor niet uitgeschreven bent.

 

Alleen met uw toestemming of als u hiervoor nog niet bent afgemeld.

4

 

Wij houden u ook graag op de hoogte van interessante producten of diensten van onze zakenpartners. Als u hiervoor toestemming hebt gegeven gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het verzenden van commerciële boodschappen.

 

Alleen met uw toestemming.

5

 

We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor u te houden. Zo gebruiken wij uw gegevens om zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website te presenteren.

 

Als u bij ons een product of dienst afneemt. Wij doen dit op basis van gerechtvaardigd belang.

6

 

Wij proberen misbruik van onze diensten zoveel mogelijk op te sporen. In bepaalde gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor controle op het productieproces en/of ter voorkoming en/of opsporing van fraude.

 

Indien het vermoeden bestaat dat er misbruik wordt gemaakt.

7

 

Als u vragen of klachten hebt, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig.

 

Als er specifieke vragen of klachten zijn.

8

 

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming.

 

Alleen met uw toestemming.

9   Vanuit onze wettelijke verplichtingen    

 

Publicatie:

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website

gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.Selcare verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Tevens zijn onze werknemers en ingehuurde derden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Beveiliging:

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Selcom gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Selcom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Selcom een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Selcom uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of in specifiek aan u gerichte mail communicatie.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens:

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze schriftelijk richten aan: Selcom, Burgemeester Backxlaan 265, 7711 AD te Nieuwleusen of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.