PRIVATE MOBILE RADIO (PMR)
Dit wordt ook wel Professional Mobile Radio genoemd. PMR is ontwikkeld voor zakelijke/professionele gebruikers die behoefte hebben om met elkaar in contact te staan over relatief korte afstanden met een centraal basisstation / verzender. Een typisch voorbeeld hiervan is een taxibedrijf. PMR wordt ook veel gebruikt door hulpdiensten. PMR netwerken bestaan ​​uit één of meer basisstations en een aantal mobiele terminals. Dit systeem zorgt voor een gesloten gebruikersgroep doordat er een licentie benodigd is.

PMR systemen voorzien over het algemeen in de behoeftes van prive-groepen, groepsgesprekken, Push-to-talk, en hebben een korte call set-up time vergeleken met cellulaire systemen. De meeste PMR systemen zijn uitgerust met een DMO functie. Hiermee kunnen ze direct communiceren met anderen zelfs buiten het dekkingsgebied van het netwerk.

PMR systemen zijn ook ontwikkeld om het grote publiek ook toegang te geven aan deze systemen. Dit echter alleen als er een licentie wordt aangevraagd. Deze gebruikers staan ook wel bekend als PAMR (public access mobile radio). PMR toestellen zijn normaal gesproken conform aan de Europese normen die worden gehanteerd voor de apparatuur. Licenties dienen aangevraagd te worden binnen de lijnen van de nationale frequentie beheerplannen. Een uitzondering hiervan is PMR446 dit zijn licentievrije toestellen en kunnen alleen gebruikt worden binnen een bepaalde frequentie zone (446).